Hvornår har du som leder sidst sikret dig at du og dit teams dagligdag bruges på lige netop dét, som skaber mest værdi – både for dig, din organisation og dine medarbejdere?

En unik arbejdsmetode tilpasset jeres behov

Som leder kender både du og dit team jeres målsætninger og planer for at nå dem. Ligeledes er der som regel også tjek på daglige processer og værktøjer, så de væsentligste forudsætninger for at indfri jeres forventede mål er på plads. Alligevel kan de fleste ledere nikke genkendende til det faktum, at der ofte går lang tid fra at en plan, en målsætning eller et værktøj introduceres, til at medarbejderne rent faktisk begynder at agere efter det.

Boost Camp er et koncept tilpasset lige nøjagtig det tema, som giver mest værdi for dig og din organisation og har udelukkende til formål at sætte ekstra fokus og fremdrift på det område, som du som leder ønsker får et boost.

En unik arbejdsmetode tilpasset jeres behov.
No “one-size fits all”, derfor tilpasses metoden til at arbejde med det valgte tema til lige netop dig og din organisations behov.

Eksempler på metoder at arbejde med jeres valgte emne kunne fx være:

Kortere oplæg for fx ledergrupper eller teams. Startende med en præsentation på ca. 20-30 minutter, som efterfølgende diskuteres i grupper og opsamles i plenum. I alt ca. 1-3 timer.

Temadag for en større eller mindre gruppe hvor der, med afsæt i jeres dagligdag og udfordringer, arbejdes målrettet med at identificere pragmatiske og implementerbare løsninger.

Executive coaching: one-to-one coaching og sparring vedr. kommunikation, ledelsesdilemmaer, udvikling af egen lederrolle, ledelse på tværs af teams og samspil i ledergrupper.

boost-camp

Ønsker du kvalificeret ledersparring og
håndgribelig medarbejderudvikling?

Lad os tage en nærmere snak om mulighederne!

SASMA